OSS     PRODUKTER     DOKUMENTASJON     NYHETER     KONTAKT     ENGINEERING     OLJE OG GASS  
 
    
 
  12.03.2012 LYNGEN KOMMUNE - BROSJYRE
  28.02.2012 Bilder på produktsidene
  21.02.2012 Utvidet sertifikat slamavskillere og samletanker
  14.04.2011 Medalje for lang og tro tjeneste
  02.10.2010 Tanker til Sydpolen
  26.05.2008 Medalje for lang og tro tjeneste
NYHETER
Medalje for lang og tro tjeneste

Oktober 2007

Leif-Erik Holm er 46 år og har fått medaljen for lang og tro tjeneste, etter 30 år i Lyngen Plast AS. Det forteller at han har vært hele sin yrkeskarriere ved bedriften.   Dette ble feiret med festmiddag hvor daglig leder Tor Steinar Solvang i talen la vekt på hvor godt Leif-Erik fortjente denne.  Han oppfylte alle krav i statuttene, og i særdeleshet pkt. 3 "arbeidstakerens tjenesteforhold må hele tiden ha vært uklanderlig".

Leif-Erik Holm mottar medaljen fra daglig leder Tor-Steinar Solvang

Leif-Erik begynte som hjelpemann i produksjon, men det ble tidlig lagt merke til hans allsidighet og spesielt innen mekanikk og lignende arbeid. Det gikk ikke lang tid før han ble tilbudt stillingen som reparatør.  I denne stillingen har han utviklet seg og er i dag en nøkkelperson som kjenner  produksjonsmaskinene på hele produksjonslinjen.  I tillegg har han utviklet flere tekniske løsninger som gjør arbeidet enklere og sikrere.

Han er også en humørspreder med sine raske humørfylte kommentarer for alt som skjer rundt han til enhver tid, så latteren sitter løst i hans nærvær.

 

Leif-Erik ble meget overrasket og stolt over å motta en slik medalje og takket rørt. Videre i sin tale fortalte han hvor godt han trivdes i jobben, arbeidsmiljøet og om den lette, gode tonen kollegaene seg imellom.  

 

Tilbake       Utskrift
Postadresse: Eidebakken, 9060 Lyngseidet
   
Telefonnr.: 77 71 05 06, telefaxnr.: 77 71 06 40
Firmapost: lyngenplast@lyngenplast.no