OSS     PRODUKTER     DOKUMENTASJON     NYHETER     KONTAKT     ENGINEERING     OLJE OG GASS  
 
    
 
OSS

VELKOMMEN !

LYNGEN PLAST AS ble etablert i 1970 og er en av Norges eldste og ledende produsenter av høg-teknologiske tanker og rør i komposittmaterialet glassfiber umettet polyester og vinylester (GUP/(GRP og GVP) til de fleste anvendelser. 

LYNGEN PLAST har solid material-, produkt- og produksjonskompe-tanse og driver eget strategisk utviklingsarbeid på produktsiden i nært samarbeid med kundene, leverandørene og FOU-miljøene.
Kvalitetssikring gjennom hele verdikjeden har en sentral plass i bedriftens utviklingsstrategi. LYNGEN PLAST's sikkerhetsarbeide ivaretas av et eget HMS-utvalg. Bedriften er tilsluttet egen, lokal bedriftshelsetjeneste.

Markedssegmentene omfattes av sektorene bygg- og anlegg (BA), vann/avløp (VA), industri, skipsfart, energi/ olje, miljø-, næringsmiddel-, fiskeri- og oppdrettssektoren, Statsbygg, Forsvaret, Kystverket, kommuner m.fl. 

*Forretningsadressen er 9060 Lyngseidet, Lyngen kommune, Troms fylke. Besøksadressen er Eidebakken
Industri og næringspark, Lyngseidet.

* LYNGEN PLAST AS markedsfører og selger over hele landet og har i  tillegg noe eksport av spesialprodukter. 

* LYNGEN PLAST AS har ingen utslipp og forurenser ikke det ytre miljøet. ____________________________________________

Vil du vite mer er du velkommen til å ta KONTAKT for nærmere informasjon.

____________________________________________

 

 

Høgteknologisk produksjon av rør og        tanker i komposittmaterialet GVP, GRP        (GUP)  Her rør i dim. Ø2000.                    

LP har i tillegg til standardprodukter          en betydelig oppdragsproduksjon.                                

LINKER:                                                        

 Spesialtanker og Rør                           

Nettside for mindre avløpsanlegg BIOFORSK   

Olje og gass                                         

__________________________________ 

NYHETER:                                                    

Ny e-post adresse  Tor-Steinar Solvang      

         Medalje til Jarle                     

  Utvidet sertifikat                                 

Tanker til Sydpolen                               

Medalje til Leif-Erik                              

                     Organisasjon                                         

                                                      

__________________________________ 

DOKUMENTER:                                           

Tilkobling oljetanker - parafintanker  

Tilkobling mannlokk bensintanker -  dieseltanker          

Flenstilkobling bensintanker - dieseltanker

Tilkobling spilloljetanker

Installasjonsanvisning alle tanktyper 

Godkjenninger, lisenser

Forvaltning, drift og vedlikehold FDV

Peiletabeller

_________________________________ 

                             


 
Tilbake       Utskrift
Postadresse: Eidebakken, 9060 Lyngseidet
   
Telefonnr.: 77 71 05 06, telefaxnr.: 77 71 06 40
Firmapost: lyngenplast@lyngenplast.no