PRODUKTER

Petroleumstanker
Lagringstanker for fyrolje, diesel, spillolje og bensin. Jord- og bakketanker. Volum 800L-30000L. Alle godkjenninger.  

VA-Tanker (avløps- og samletanker)
Slamavskillere eller septiktanker for avløpsvann for enkeltutslipp fra bolig-/hyttefelt. Fellesutslipp for feltutbygging leveres som "batteri". Samletanker, silotanker mv. Volum fra 500L-40000 L. Som batteri opp til 100000 L.  Godkjenninger.

Spesialtanker
Petroleums-, Konsum- og prosessvanntanker, kjemikalietanker, trykktanker osv.  Stasjonære og transportable. For de fleste anvendelser. Standard og spesialstørrelser, u/m opplagringsvugger.

Rør
Ventilasjonsrør, prosessrør, anleggsrør m.v. samt spesial-designede rør for en rekke krevende anvendelser. Bl.a. til industri-piper, offshore.  Dim. ND 400-ND 2000. Standard lengder 6 og 8 m.    

Kummer
Brønner, vannkummer, fordelingskummer osv. fra 500L/ND800 og oppover til 6000L/ND2000 etter behov. 

                                                       Andre proddukter/spes.oppdrag

                                                      Paller for oljelenser, isglasstanker m.v.

----------------------------------------------------------------------------------------------------            Generelt:

             Våre komposittprodukter har stor mek. styrke, kjemiskisk resistens og  termiske  egenskaper.

 
  http://www.lyngenplast.no/no.php/pages,id.47