OSS     PRODUKTER     DOKUMENTASJON     NYHETER     KONTAKT     ENGINEERING     OLJE OG GASS  
 
     Petroleumstanker for ABC-væsker      VA-Tanker      Spesialtanker      Rør      Kummer      
    
 
Slamavskillere
Integrerte Slamavskillere
Samletanker
Vanntanker, brønner og Cisterner
Slamavskillere
Lyngen slamavskillere benyttes til avløpsvann fra hytter, boliger, boligfelt, skoler, forretninger, industri m.v. Avløpsvannet kan infiltreres i grunnen eller slippes ut i sjø (godkjent resipient). Våre slamavskillere er konstruert med henblikk på lengst mulig gjennom-strømningstid på avløps-vannet. Slamavskillerne er testet av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut med meget gode resultater. Slamavskillerne er godkjent iht NS-EN 12566-1 A-1.
TEKNISK TABELL

Type

Volum
m3

Vekt
kg

Diam.
cm

Lengde
cm
Diam.*
mm

Høyde* mm

LYNGEN 10

1,0

80

80

240

110

70/60

LYNGEN 20 BC

2,0

109

120

216

110 108/98

LYNGEN 30 AB

3,0

121

160

190

110 148/138

LYNGEN 40 A1

4,0

166

160

234

110 148/138
LYNGEN 40 XL

4,0

190

120

394

110

108/98

LYNGEN 70 A2

7,0

396

160

400

110

148/138

LYNGEN 95 A3

9,5

393

160

540

125

148/138

LYNGEN 120 A4

12,0

490

160

690

160

148/138

LYNGEN 155 A5

15,5

660

200

567

160

183/173

LYNGEN 200 A6

20,0

712

200

710

160

183/173

LYNGEN 250 A7

25,0

867

200

880

160

183/173

LYNGEN 300 A8

30,0

1130

200

1055

160

183/173

LYNGEN 350 AB

35,0

1400

200

1240 160 183/173
LYNGEN 400 AB

40,0

1570

200

1410 160 183/173

*Gjelder Inn-/utløp.
Forhøyningsringer leveres på forespørsel.

Maks overfylling på våre tanker er 2.0 m.  Høyere overfylling må oppgis i forespørsel.


 Godkjenning slamavskillere

  Installasjonsanvisning            SFTs minstekrav for størrelse på slamavskillere

  Nettside for mindre avløpsanlegg - BIOFORSK  

Slamavskiller 50 m3:


 
Tilbake       Utskrift
Postadresse: Eidebakken, 9060 Lyngseidet
   
Telefonnr.: 77 71 05 06, telefaxnr.: 77 71 06 40
Firmapost: lyngenplast@lyngenplast.no